Om Datema

Datema har sitt huvudkontor vid Solna Strand, Stockholm, samt kontor belägna i Borlänge, Örebro, Varberg och Oslo. Företaget utgör cirka 60 medarbetare som dagligen interagerar med varandra över våra tre affärsområden – Retail (självskanning), Mobilitet (transport och logistik) och ERP (affärssystemsprocesser).

Vi erbjuder konsulttjänster, mjukvaruutveckling, installation, utbildning, service och support. Våra IT-specialister, IT-konsulter och applikations-utvecklare hjälper dagligen ca 600 företag i Sverige, Norge och Danmark med tjänster och processer kring kundspecifika lösningar som tillsammans med hårdvara från världsledande tillverkare utgör en komplett leverans från ax till limpa.

Datema har i över 30 år levererat end-to-end-lösningar inom Retail, Transport & Logistics, Integrations och ERP Business Processer. Kundernas behov ligger i centrum för vår kultur och vi utvecklar våra medarbetare, produkter, lösningar och tjänster för att alltid erbjuda den bästa lösningen för att möta dessa behov. 

Vi har ett starkt engagemang från våra ägare: VD, nyckelpersoner i organisationen och Axel Johnson-koncernen som har 7 miljarder euro i årlig omsättning och 20 000 anställda inom detaljhandeln.

Bolagsinformation:

Datema Mobility AB, Box 1492, 171 28 SOLNA 
Org.nr 559289-0874 
Moms.nr SE559289087401