Tjänster och lösningar

Utöver att vi på Datema säljer en mängd olika typer av hårdvaror, så som handdatorer, truckdatorer, surfplattor, etikettskrivare, streckkodsläsare, nätverksprodukter med mera, erbjuder vi även ett antal olika kringtjänster och lösningar. Alla med syftet att göra din arbetsdag enklare. På datema.se kan du läsa mer om våra erbjudanden inom service och support, finansiering, programvaruhantering, preparering, distribution, övervakning med mera.

 

Easy Control

Ett av våra erbjudanden är en tjänst för Mobile Device Management som vi kallar Easy Control, vilken ger full kontroll på företagets alla mobila enheter. De mobila enheterna kan vara handdatorer, smartphones, laptops och surfplattor. Lösningen är skalbar, molnbaserad och ger er alltså en möjlighet att hantera alla enheter som ni har i ert företag. 

Med Easy Control får ni kontroll på hur många mobila enheter som finns, vilka medarbetare som använder vilka enheter, var de befinner sig, om de behöver service, uppdatering eller reparation, om de är säkrade för intrång, vad användarna får och inte får göra med enheterna, när det är dags att byta enheterna, om de finns avtal bakom dem och mycket annat.

Läs mer om
Easy Control.

 

EasyLogic

Mobilitetslösningar är en del av arbetsprocessen för många företag och utvecklingsarbetet har ofta varit förenat med långa ledtider från det att önskemålen specificeras tills dess att projektet är genomfört och appen är färdig. För att effektivisera detta arbete har vi utvecklat en plattform för applikationsutveckling med redan förberedda funktioner. Funktionerna kan enkelt anpassas och skräddarsys för varje kunds arbetssätt. Plattformen kallar vi EasyLogic.

Med EasyLogic behöver företag inte börja om från ruta ett varje gång de startar ett nytt projekt inom mobilitet, utan alla nödvändiga flöden som krävs för en professionell app finns redan i plattformen. Plattformen fungerar för bland annat Android och iOS, alla typer av mobila enheter och är inte begränsad till några specifika branscher.

Läs mer om
EasyLogic.


End-of-Life för Windows CE och Windows Mobile

I början av 2020 når operativsystemen Windows CE och Windows Mobile End-of-Life. Det innebär i praktiken att det kommer att bli svårare att få tag på handdatorer som fortfarande stödjer operativsystemen. Sedan ett par år tillbaka sker all utveckling för handdatorer på Android eller iOS. I samband med det förelår vi att ni ser över era handdatorer, om ni kan ha kvar eller behöver byta ut dem alternativt hyra enheter under en period.

Har ni en Windows CE/Windows Mobile-baserad handdatorlösning som använder Wavelink terminalemulering idag? Inga problem! Vi hjälper till att migrera denna lösning till Velocity för Android och Windows 10 utan att röra bakomliggande system och funktionalitet. Ni får då samma gränssnitt som ni har idag fast i en modern Androidenhet. Vi kan även hjälpa er att optimera och modernisera gränssnittet för att effektivisera och göra er applikation mer användarvänlig.

Kontakta oss för mer information.