Tjänster och lösningar

Utöver att vi på Datema säljer en mängd olika typer av hårdvaror, så som handdatorer, truckdatorer, surfplattor, etikettskrivare, streckkodsläsare, nätverksprodukter med mera, erbjuder vi även ett antal olika kringtjänster och lösningar. Alla med syftet att göra din arbetsdag enklare. På datema.se kan du läsa mer om våra erbjudanden inom service och support, finansiering, programvaruhantering, preparering, distribution, övervakning med mera.

 

Easy Control

Ett av våra erbjudanden är en tjänst för Mobile Device Management som vi kallar Easy Control, vilken ger full kontroll på företagets alla mobila enheter. De mobila enheterna kan vara handdatorer, smartphones, laptops och surfplattor. Lösningen är skalbar, molnbaserad och ger er alltså en möjlighet att hantera alla enheter som ni har i ert företag. 

Med Easy Control får ni kontroll på hur många mobila enheter som finns, vilka medarbetare som använder vilka enheter, var de befinner sig, om de behöver service, uppdatering eller reparation, om de är säkrade för intrång, vad användarna får och inte får göra med enheterna, när det är dags att byta enheterna, om de finns avtal bakom dem och mycket annat.

Läs mer om
Easy Control.

 

Easy Logic

Mobilitetslösningar är en del av arbetsprocessen för många företag och utvecklingsarbetet har ofta varit förenat med långa ledtider från det att önskemålen specificeras tills dess att projektet är genomfört och appen är färdig. För att effektivisera detta arbete har vi utvecklat en plattform för applikationsutveckling med redan förberedda funktioner. Funktionerna kan enkelt anpassas och skräddarsys för varje kunds arbetssätt. Plattformen kallar vi Easy Logic.

Med Easy Logic behöver företag inte börja om från ruta ett varje gång de startar ett nytt projekt inom mobilitet, utan alla nödvändiga flöden som krävs för en professionell app finns redan i plattformen. Plattformen fungerar för bland annat Android och iOS, alla typer av mobila enheter och är inte begränsad till några specifika branscher.

Läs mer om
Easy Logic.