Sedan 1986 har Datema Mobility varit en av de ledande aktörerna inom Mobil Datafångst. Vi är en komplett leverantör och erbjuder hela kedjan med allt från förstudier och radiomätningar till avancerad rådgivning. Vi utför installation, utbildning, service och support samt drift och övervakning. Kärnan av vårt erbjudande är ett antal färdiga produkter och paket som vi kompletterar med kringtjänster. Då dessa inte passar utför vi även skräddarsydd utveckling och kundunika anpassningar. Kunden och dess behov står i centrum och vårt mål är att hitta den bästa lösningen för kunden.

Vårt huvudkontor finns i Stockholm, och vi har även representation i Oslo. Våra  kunder finns över hela norden och är allt från stora globala företag till små enskilda firmor.

Hand - Truckdatorer
Etikettskrivare
Streckkodsläsare
Surfplattor
Nätverk
healthcare
Nautiz X2
© Datema AB | Box 1492 | Solna Strandväg 98 | 171 28 SOLNA | www.datema.se | info@datema.se | 08-51715020